Friday, September 24, 2010

ZAKHAM MILAY ISH QADAR KYA SHUMAR KARAIN,QAYAM NA RAHA BHARAM TU TAQRAR KYA KARAIN

No comments:

Post a Comment