Sunday, April 24, 2011

Jis Khaet sey dehkaan ko mayasar nahi rozi,Us Khaet k har gosha e gandum ko jala du

No comments:

Post a Comment