Friday, April 29, 2011

Ajeeb shakhs hai wo jo meri sochon ka mehwar bana hua hai Asif


"Ajeeb shakhs hai wo jo meri sochon ka mehwar bana hua hai Asif
Na khud mera hota hai na mujhe kisi aur ka honay deta hai...!!!!
((( Asif Mehmood )))

No comments:

Post a Comment