Thursday, January 28, 2010

Aik hi saf main kharey ho gay mahmood u ayaz


A gaya ain larai main agar waqt-e-namaz
Qibla ro ho k zameen boos hoi qoom-e-hijaaz

Aik hi saf main kharey ho gay mahmood u ayaz
Na koi banda raha aur na koi banda nawaz

Dasht tu dasht darya b na chorey hum ney
Baher-e-zulmat main dora diyey ghoray hum ney

No comments:

Post a Comment