Wednesday, July 27, 2011

Daraj ki parwaz main hai shoukat-e-shaheen, Hairat main hai sayad k yeh shaheen hai ya daraj!

No comments:

Post a Comment