Thursday, June 27, 2013

Na Masjido'n ki taraf hain Na mndro'n ki taraf Miri duaaye,n hain jlte huye ghro,n ki taraf


Na Masjido'n ki taraf hain Na mndro'n ki taraf
Miri duaaye,n hain jlte huye ghro,n ki taraf

1 comment: